Retningslinjer for NORCC Forumet! Signatur Alle medlemmer skal ha fyllt ut navnet sitt i navn feltet i kontrollpanelet, dette gjelder også bosted og alder. Språkbruk Dette er et klubborientert forum, Vi skal ha en hyggelig tone her, ingen bruk av banning og spam. Det henstilles til moderat bruk av smilies og SMS språk/forkortelser. Vi prøver og holde oss til tema i trådene og unngå avsporinger. Posting eller henvisning til pornografi aksepters ikke! Heller ikke henvisning/oppfordring til bruk av piratkopier og/eller ulovlig software! Dette vil det bli slått ned på av moderatorteamet. Ved grove overtredelser, gjentatte brudd på reglene eller å ikke etterkomme advarsler ifra moderatorteamet, vil vi vurdere utestengelse. Signatur skal max bestå av 5 høyde linjer. Det er ei heller tillatt for bedrifter, butikker og/eller kommersielle aktører å drive reklame for sine produkter og tjenester uten godkjenning av NORCC Staff. Dette vil heretter bli behandlet som spam, men vi kommer sikkert til enighet mot en liten donasjon til våre konkurranser Så altså bruker du sunn fornuft er du velkommen til og poste så mye du vil her på NORCC forums NORCC Staff.